Sabtu, Julai 26, 2008

KURSUS PTK: PERSEMBAHAN BERKUMPULAN :
Satu lagi komponen yang dinilai sepanjang kursus PTK ialah Persembahan Berkumpulan. Jadi, tulisan ini akan cuba menghuraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam menghasilkan tugasan Persembahan Berkumpulan dengan baik, menarik dan lancar. Sebagaimana komponen-komponen lain, 100 markah diperuntukkan untuk bahagian ini dengan wajaran 10%. Ahli kumpulan biasanya terdiri daripada 7 - 8 orang. Setiap kumpulan akan diberi satu soalan atau tajuk beberapa hari sebelum persembahan.

Persembahan Berkumpulan (Group Presentation)yang menarik memerlukan beberapa kriteria penting yang perlu dimasukkan semasa persembahan. Pertamanya, kita perlu meneliti soalan yang diberi. Daripada soalan itu kita akan dapat menjangkakan apakah situasi yang sesuai digunakan.

Persembahan Berkumpulan memerlukan anda menjawab soalan yang diberi dalam bentuk simulasi berkelompok. Apakah Situasi? Bagaimana memilih situasi yang paling sesuai dan menarik? Simulasi Berkelompok akan melibatkan lakonan semula berdasarkan fungsi dan peranan yang anda dan kumpulan anda pilih. Fungsi anda dan peranan yang akan dibawa memerlukan satu situasi yang baik dan menarik. Berbincanglah dengan ahli-ahli kumpulan yang lain untuk memilih situasi yang paling tepat dengan kehendak soalan. Antara situasi yang popular ialah mesyuarat, forum, talk show, dialog, lakonan dan banyak lagi. Situasi boleh bersifat setempat; sekolah atau daerah. Boleh juga menjangkau sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya, jika soalan menanyakan faktor-faktor bagi mengatasi masalah penempatan pelajar di universiti atau kaedah paling sesuai bagi mengatasi masalah pangangguran dalam kalangan siswazah sudah tentu situasi setempat tidak sesuai. Untuk contoh soalan seperti di atas, situasi yang boleh saya cadangkan ialah mesyuarat pengurusan peringkat universiti atau antara universiti. Contoh soalan lain; sebab-sebab kemerosotan prestasi akademik pelajar Situasi paling sesuai untuk soalan ini ialah mesyuarat pihak sekolah dengan PIBG. Ini situasi setempat. Agak mudah dan menarik untuk dipersembahkan. Jika soalan meminta cadangan bagi mengatasi masalah kemerosotan akhlak, situasi forum atau 'talk show' boleh digunakan. Apapun situasi yang hendak dipilih, anda perlu mendapat persetujuan semua ahli kumpulan. Ahli kumpulan paling ramaipun 7-8 orang. Semua orang mesti mengambil bahagian. Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi.

Tiada ulasan: