Jumaat, Mac 26, 2010

PTK lagi... Oh!..

Oh, musim menulis esei untuk Penilaian Tahap Kecekapan datang lagi! Nampaknya, dalam seminggu dua ni saya dan Awang menjadi insan terpilih yang dikejar dan diintai rakan-rakan, bukan sahaja daripada golongan guru, tetapi juga daripada pegawai-pegawai PPD dan JPN yang perlu menduduki Pusat Penilaian Kecekapan Gred DG48 dan ke atas. Rasanya tidaklah menjadi keberatan bagi saya untuk membantu rakan-rakan memberi dan berkongsi idea tentang isi yang sepatutnya dikupas sekadar yang termampu. Tetapi, saya memohon maaf kerana tidak dapat menunaikan permintaan teman yang merayu agar dapat membantu mereka "menyiapkan" kertas tugasan khas itu.

"Menyiapkan" di sini bermaksud, memulakan proses penulisan dari awal hinggalah kepada proses terakhir iaitu menyerahkan esei yang lengkap kepada mereka untuk dihantar. Jika dirujuk Rujukan Terma dan Syarat Guru Cemerlang, rasanya tiada dalam bidang tugas kami sebagai GC untuk menyediakan kertas-kertas tugasan khas tersebut sebagai satu bentuk sumbangan kepada organisasi. Tambah pula, penilaian PTK ini merupakan syarat untuk kenaikan pangkat dan juga gaji. Jadi, faham-faham sajalah ya..

Untuk rakan-rakan yang termasuk dalam golongan ini, sukacita saya ingin mengingatkan bahawa, PERAKUAN CALON yang mesti ditandatangani mengandungi ayat yang tertulis:

Saya akui bahawa Kertas Tugasan individu ini adalah (sepatutnya "ialah) hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan:
Nama:
No. Kad Pengenalan:
Tarikh:

Disahkan dan diperaku oleh Ketua Jabatan:

Tandatangan:
Nama:
Cop Jawatan:

Harapnya frasa dan baris-baris kata tersebut difahami dengan jelas serta implikasi-implikasi yang bakal kita hadapi, sama ada di dunia ini, mahupun di alam sana.

Bersambung.. panduan asas penulisan esei

Tiada ulasan: