Selasa, November 01, 2011

Cerita tentang PROSPEK...

Salam buat semua. Hari ini saya sedikit rajin. Sudah lama saya ingin mengemaskinikan blog saya, tetapi saya rasa sangat malas dan tidak bersemangat. Cikgu apa ni...

Saya ingin sekali menulis sesuatu yang santai, yang tidak memberatkan fikiran dan pemikiran. Oleh itu, apa kata saya bercerita tentang PROSPEK yang akan menggantikan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang dikatakan menjadi penyebab kepada sekian ramai penjawat awam tidak dapat naik pangkat kerana gagal PTK. Rasa-rasanya isu ini tidaklah terlalu berat untuk kita baca. Wah!

Kata Perdana Menteri semasa pembentangan Bajet 2011 (dibaca sebagai Belanjawan 2011), “Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan sistem Penilaian Tahap Kecekapan dan digantikan dengan satu sistem penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik oleh penjawat awam menjelang Jun 2011.” Jadi, PTK sudah dimansuhkan dan digantikan pula dengan PROSPEK yang akan menjadi kaedah baharu untuk menilai kecekapan dan kompetensi penjawat awam, termasuklah guru.

Saya sedikit bernasib baik kerana diberi kesempatan untuk turut sama menyumbangkan idea dalam membangunkan sistem penilaian baharu ini, terutama untuk warga pendidik dan setakat ini telah terlibat dalam 3 fasa PROSPEK iaitu fasa pengkonsepsian, fasa perealisasian dan fasa rintis.

KONSEP PROSPEK:
Berbeza dengan PTK yang mengutamakan penilaian berbentuk peperiksaan, PROSPEK menekankan pendekatan pembangunan kompetensi dan potensi secara lebih menyeluruh. PROSPEK diharapkan dapat menilai kompetensi dan potensi pegawai dalam melaksanakan tugas semasa dan ketika menghadiri program pembangunan. Elemen pembangunan bertujuan untuk membangunkan kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang jawatan pada gred yang lebih tinggi.

Baca lagi ya... Kalau kurang faham, buat-buatlah faham..

OBJEKTIF PROSPEK:
1. Menilai kompetensi dan mengenal pasti potensi pegawai;
2. Membangunkan kompetensi dan potensi pegawai untuk ke jawatan pada gred yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan pembangunan diri dan peluang kemajuan kerjaya pegawai; dan
4. Melahirkan pegawai berprestasi tinggi.

Terdapat 2 komponen dalam PROSPEK, iaitu:
1. Penilaian Khas Kompetensi (PKK)
2. Program Pembangunan Potensi (PBP)

Komponen Penilaian Khas (PKK)

1. PKK dilaksanakan untuk mengenal pasti pegawai-pegawai yang berkompetensi dan berpotensi serta dilgunakan sebagai satu mekanisme untuk memilih pegawai yang layak untuk mengikuti PBP. (Catatan: PKK ini ibarat PTK-lah, mesti lulus untuk kenaikan gred)

2. PKK dilaksanakan melalui penilaian oleh panel dengan menggunakan Borang PKK berdasarkan kepada dimensi
  • Pengetahuan dan kemahiran,
  • Sahsiah dan tingkah laku,
  • Potensi,
  • Kreativiti dan inovasi
Program Pembangunan Potensi (PBP)
Program ini bertujuan untuk membangunkan kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang gred jawatan lebih tinggi. Pemilihan PBP dipilih daripada pegawai yang kompeten dan berpotensi setelah melalui proses PKK. Jumlah pegawai yang mengikuti PBP adalah sama dengan jumlah kekosongan jawatan, dan pegawai yang mencapai tahap yang ditetapkan akan dipertimbangkan untuk menyandang jawatan di gred lebih tinggi.

Komponen dalam PBP:
1. Pusat Pembangunan Potensi (Potential Development Centre - PDC)
2, Pembangunan Profesional Berterusan (Continous Professional Development - CPD)
3. Latihan Berasaskan Kompetensi (Competency Based Training - CBT)
4. Program pembangunan kompetensi sedia ada (diubah suai)

Pelaksanaan PROSPEK bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Kalau masih belum jemu, bacalah lagi...

Dalam usaha untuk merealisasikan PROSPEK, KPM telah mengadakan 2 persidangan dan beberapa resolusi telah dicapai iaitu;
1. Kaedah peperiksaan tidak sesuai digunakan untuk menilai kompetensi, dan penilaian hendaklah dilaksanakan secara objektif, telus, holistik dan berterusan serta memberikan maklum balas bagi tujuan penambahbaikan prestasi
2. Pengupayaan kepada organisasi untuk melaksanakan penilaian kompetensi berdasarkan job based and work place;

Resolusi ini menuntut suatu transformasi penilaian kompetensi daripada sistem penilaian yang , berpusat kepada sistem penilaian yang holistik di tempat kerja. Beberapa kaedah penilaian telah dicadangkan, antaranya ialah:
1. Semakan evidens
2. Temu bual
3. Pencerapan
4. Pemerhatian

Jadi, ini bermakna, guru perlu menyediakan dokumen sebagai bahan bukti terhadap apa-apa sahaja tugas yang dilaksanakan daripada proses perancangan, pelaksanaan dan hasil kerja . Dalam proses penilaian, pihak pusat (BPPK) akan menetapkan tempoh penilaian. Fleksibiliti diberi kepada organisasi untuk melaksanakan penilaian dalam tempoh yang sesuai.

Proses penilaian boleh dijalankan di mana-mana sahaja dalam organisasi berkenaan di lokasi tempat kerja (work place) seperti pejabat, bilik darjah, makmal, bengkel, dewan dan padang. Penilaian begini lebih autentik kerana kompetensi penjawat awam dinilai berdasarkan kerja sebenar di tempat kerja.

Penilaian juga dibuat terhadap kepelbagaian sumber evidens. Evidens yang dimaksudkan boleh berupa respons, catatan, penulisan (dokumen), artifak, persekitaran dan hasil daripada kerja calon yang boleh dijadikan bukti untuk menilai tahap kompetensi calon.

Seperti yang selalu disebut-sebut oleh Encik Najib, KPSU BPPK, "one size does not fit all", satu kaedah penilaian tidak semestinya sesuai untuk semua. Sudah pasti PROSPEK yang bakal diperkenalkan pada 2012 ini akan menerima pelbagai respons daripada para penjawat awam. Tunggu dan nantikan kedatangannya!

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada bahan taklimat Rintis yang dibekalkan oleh BPPK kepada jurulatih utama Rintis di pusat-pusat rintis seluruh negara).